Інклюзія в освіті

 

 

Алгоритм психологічного супроводу індивідуального та інклюзивного навчання

 

Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр м. Бахмут"

 

Урочисте відкриття КУ "ІРЦ м. Бахмут"

 

З досвіду роботи супроводу інклюзивного навчання педагога соціального Бахмутськго НВК №11 Іванової О.С.

 

Нормативно-правові забезпечення діяльності
 1. Конституція України (ст. 21,22,23,29).
 2. Закону України “Про дошкільну освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII.
 3. Закону України “Про освіту”від 05.09.2017 № 2145-VIII
 4. Закон України «Про загальну середню освіту».
 5. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».
 6. Закон України “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо  реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”.
 7. Закон України “Про захист персональних даних ”.
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006р. №1686-р «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів».
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №616 «Про затвердження  Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення».
 10. Базовий компонент дошкільної освіти.
 11. Державний стандарт освіти.
 12. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами.
 13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2006р. №240/165 2Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу».
 14. Наказ Міністерства освіти і науки від 09.12.2010 р. №1224 “Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах”.
 15. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.06.2011 № 623/61 “Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації”.
 16. Наказ  Міністерства освіти і науки України від 04.12.2013 №1694 «Питання забезпечення гарантованих Конституцією України прав».
 17. Наказ  Міністерства освіти і науки України від 04.06.2013 №680 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій».
 18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2013   №768 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів».
 19.  Наказ   Міністерства освіти і науки України від 23.07.2013 №1034 «Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року.
 20. Наказ   Міністерства освіти і  науки  України  від  12.01.2016  №8  «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».
 21. Наказ   Міністерства освіти і  науки  України  від  31.12.2015 №1436 «Про затвердження  плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі».
 22. Наказ   Міністерства освіти і  науки  України  від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах».
 23. Наказ відділу освіти Артемівської міської ради  від 27.09.2013 №408  «Про  створення міської  ПМПК на постійно діючій основі».
 24. Наказ Управління освіти Бахмутської міської ради  від 03.06.2016 №329  про затвердження «Положення про міську психолого-медико-психологічну консультацію».
 25. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2005 №1/9-414 «Про фінансування діяльності республіканської, обласних, районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій».
 26. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.08.2005р. №90 «Про документацію психолого-медико-педагогічних консультацій».
 27. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.05.2012 №1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладів».
 28. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012 №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання».
 29. Лист  Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України  від 02.01.2013 №01/09-01 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання».
 30. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.02.2013 №01/09-74 «Щодо негуманного ставлення до дітей».
 31. Рішення  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 01.03.2013 №2/3-2  «Про впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: реалії та перспективи».
 32. Лист  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.03.2013 №1/9-173 «Про згоду на збір та обробку персональних даних».
 33. Листом Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015р. № 01\09-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах ».
 1. Листом Міністерства освіти  і   науки   України    від  12.07.2017 № 1/9-385 “Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році”
 2. Постановою Кабінету Міністрів України  від 12.07.2017 № 545 «Про інклюзивно-ресурсний центр».
 3.  Листом Міністерства освіти України  від  13.10.2017 №1/9-554 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»»
 4. Листом Міністерства освіти України  від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»
 5. Листом Міністерства освіти України  від 03.07.2017 № 1/9-362 “Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році”

 

Інформація для вчителів в класі яких навчається дитина з вадами слуху (Підготувала вчитель-логопед Гайтина Л.Г.)